Világvevő - 2001. április 21.

Kulcsár István - Zentai Péter

KKK - tegnap és ma

 

A Ku Klux Klant az amerikai polgárháború után hozták létre a legyõzött Délen azok, akik nem akartak beletörõdni a vereségbe, a néger rabszolgák felszabadításába és akik - az igazság kedvéért ezt is tegyük hozzá - megelégelték azt a sok megaláztatást, amit az északiaktól el kellett szenvedniük. A bosszújuk azonban nem az utóbbiakon, a washingtoni politikusokon csattant, hanem a négereken, a katolikusokon, a zsidókon, mindazokon, akik nem illettek bele az ízlésük szerint való, tehát a fehér, protestáns felsõbbrendűség elvén nyugvó Amerikába. Sokezer ártatlan embert félemlítettek, korbácsoltak és öltek meg bõrszínük, hitük, meggyõzõdésük miatt.

A Klant azóta jó néhányszor betiltották, majd ismét engedélyezték. Ma meglehetõsen marginális szervezet: még az úgynevezett "mély Délen" - Alabamában, Mississippiben, Louisianában - sincs túl sok tagja. Más kérdés, hogy mennyi a csöndes szimpatizánsuk, nem utolsósorban például a déli államok rendõrei között. Magának a szervezetnek a működését a törvény nem tiltja, de a keresztégetés, mint félelemkeltõ módszer tilos, és ha a klanosok itt-ott tettleg is megpróbálnak fellépni az afro-amerikaiak ellen (a legutóbbi idõben már elég ritkán), az köztörvényes bűncselekménynek számít. Mindamellett a fekete lakosság máig is retteg a KKK-tól, ahogyan rövidítve, eufemisztikusan nevezik, hogy még a nevét se kelljen kimondani.

A titkos szervezet (pontosabban: szervezetek, mert a déli államokban néhány, egymástól független Ku Klux Klan is működik) nevüket a görög "kuklosz" szóból származtatják. Jelentése: kör, kerék. "E név tartalmazza a fehér (másként: árja) faj némely egyedülálló jellemzõit". Ezt az értesülést a "Mit akar a Ku Klux Klan?" címet viselõ brosúrából merítettem, amelyet a lehetõ legilletékesebb személytõl kaptam okulásul. A szóbanforgó urat Bill Wilkinsonnak hívják, és találkozásunk idején (vagy két évtizeddel ezelõtt, amikor az Egyesült Államokban dolgoztam, mint tudósító) õ viselte a Ku Klux Klan Lovagjai Láthatatlan Birodalmának Birodalmi Varázslója címet. A birodalom oly láthatatlan (vagy ha úgy tetszik: konspirált) volt, hogy Wilkinson úr pontos címét máig sem tudom (csak postafiók-számot adott meg), és találkozónk színhelyéül egy álmos louisianai városka, Denham Springs egyik kocsmáját választotta.

Az interjúban, amit hangszalagra rögzítettem, a többi között kijelentette: "Nemzet vagyunk a nemzeten belül. Tagjaink a faji elkülönülés és a fajtisztaság eszméit vallják... Eszméink a Bibilián alapulnak, ennélfogva hisszük, hogy Isten úgy rendelte: a fajok éljenek külön-külön." Arra a kérdésemre, hogy mekkora a befolyásuk az Egyesült Államokban, azt felelte, hogy 1980-ban még az országos választási kampány kimenetelére is hatással voltak (ahol is Reagant támogatták Carterrel szemben). Kiállnak azoknak a helyi bíráknak és seriffeknek a megválasztása ellen, akik támogatják a színes bõrűek - szavai szerint - jogtalan követeléseit. Wilkinson elárulta, hogy a Klan legtöbb tagjának van fegyvere, nem ritkán géppisztoly is. Az utóbbit - állítása szerint - önvédelem céljából tartják.

Itt el kell mondanom, hogy 1982. november 27-én Washingtonban ott voltam a Klan felvonulásán. Mindössze harmincöten voltak (ennyien jöttek Délrõl, egy autóbuszon), de ott nem saját géppisztolyaik, hanem a rendõrök védték õket. Méghozzá szégyenszemre csaknem kivétel nélkül néger rendõrök, mivel az Egyesült Államok fõvárosában, ahol a lakosság mintegy háromnegyede afro-amerikai, a zsaruk túlnyomó többsége is közülük verbuválódik. Egyszóval többszáz, ha ugyan nem többezer fekete rendõr védte (nem tudom, milyen szájízzel, de fegyelmezetten) a négerfaló rasszistákat a helyi feketék haragjától. Megjegyzem: a leplet és a csuklyát a felvonulók nem merték felvenni, talán mert akkor semmiféle védelem sem segített volna rajtuk. Annyi azonban bizonyos, hogy miután a Klan elõzetesen engedélyt kért és kapott a tüntetés megrendezésére, a rendõri védelem kijárt nekik.

Visszatérve a Birodalmi Varázslóra (aki korábban hivatásos haditengerész altiszt volt: rejtjelezõként szolgált egy atomtengeralattjárón), Wilkinson úr kétségtelenül kedvelte a nyilvánosságot, hogy azt ne mondjam: feltűnési viszketegségben szenvedett. Egyebek között felajánlotta, hogy szívesen eljön Budapestre és interjút ad a Magyar Televíziónak, ha fizetik a szálloda- és az útiköltségét. Mondom, ez húsz esztendõvel ezelõtt történt. El sem merem képzelni, mit válaszoltak volna idehaza a párt agitációs és propagandaosztályán, ha továbbítom az antikommunizmus bajnokának, a fehér felsõbbrendűség élenjáró hirdetõjének ezt az ajánlatát...

 

Köszönjük szépen, megvagyunk - válaszolja a férfihang a telefonban arra a kérdésemre, hogy miért hallani ma kevesebbet az általa képviselt szervezetről, a Klu Klux Klanról, mint évekkel ezelőtt. A telefonszámot, amit hívok, bárki otthonról, Magyarországról is felhívhatja. Az Amerikai Lovagok, ahogy egyébiránt hívják magukat a klánosok, természetesen komoly honlappal bírnak, s arról minden elérhetőségi adat leolvasható. Hacsak nincs az internetünkbe gát építve. Mert itt Amerikában a Ku Klux Klan honlapját fellapozni csak - ahogy olvasom a belépéskor - szülői engedéllyel szabad. Akárcsak a pornó, szex honlapokat. Kötelező felhívni a figyelmet, hogy amit olvasunk, nézünk, ha rászánjuk magunkat egyáltalán, felnőtteknek sem igazán való...

Felnőtt vagyok, behatolok hát az www.americanknights.net honlapra és végigolvasok rajta mindent, s mivel megtudom, hogy Indiana államban elérhetem őket telefonon is, tárcsázok. Felvételt nem tudok készíteni, mert interjút nem adnak. Azon túlmenően ugyanis, hogy jól vannak, telefonon semmilyen felvilágosítást sem kapok. Helyette visszatessékelnek a világhálóra, hiába mondom, hogy abból például nem lehet megtudni a tagok számát... A férfi udvariasan elköszön és arra bíztat, ha megfelelek a feltételeknek, akkor kitölthetem a jelentkezési lapot. Nos (e lapot otthonról is bárki elolvashatja és így tanusíthatja) a Magyar Rádió washingtoni tudósítója nem szükségszerűen felel meg a felvételi kondícióknak. Az ugyanis azzal kezdődik, hogy taggá csak Amerikában született emberfia válhat. Innentől kezdve számomra értékelhetetlen, hogy megfelelek-e vagy sem az olyan feltételeknek, hogy csak fehér, csak keresztény ember jelentkezhet, és el kell fogadnia a tizenegynéhány pontban összefoglalt eszmei alapot. Ez arról szól - lényegében - hogy a fehér ember felsőbbrendűségét kell képviselni, harcolni kell a vegyes házasságok ellen, azért, hogy halállal bűnhödjenek a kábítószercsempészek és kereskedők, le kell zárni Amerika határait a külföldi bevándorlók, munkavállalók előtt, legalábbis addig, amig akár egyetlen fehér, keresztény amerikai is munka nélkül van. Továbbá: halállal kell büntetni az abortuszt végrehajtó orvosokat. Egyébként pedig: "Amerika és a család szentsége" - mindenekelőtt. Figyelemre méltó a pontok között az a gondolat, hogy nem szabad egyetlen szervezetet sem hátrányosan megkülönböztetni, mert ez a világ legtökéletesebb alkotmányának, az amerikainak a szellemével éles ellentétben áll.

Másszóval a Ku Klux Klan alapértékei között egyidejűleg szerepelnek faji- és a demokráciát erősítő kitételek. Ez utóbbiak nyilván azzal kapcsolatosak, hogy Amerikában a gyakorlatban egy sor szervezet és újság szabadságát így vagy úgy korlátozzák. Például a Ku Klux Klan-ét és a fasiszta sajtóét. A Ku Klux Klan 1999-ben rendezett New York-i megmozdulását is először be akarták tiltani, de végülis a szervezettel nyilván nem rokonszenvező liberális, köztük zsidó szervezetek véleménye győzött, tudniillik az Alktotmány első bekezdédésének - a szólásszabadságról szólónak - a semmibevétele lenne egy ilyen felvonulás betiltása. Más kérdés, hogy e szervezetek is aktívan résztvettek a sokkal nagyobb ellentüntetés szevezésében.

Felvonulásuk lesz júliusban Indiana államban is - és ezt sem tiltják be. Ettől függetlenül a mértékadó amerikai politikai és gazdasági, szellemi közeg, legyen szó jobboldaliakról vagy baloldaliakról, mélyen és meggyőződésesen harcol a Ku Klux Klan féle szervezetek és az általuk képviselt ideák ellen. A jövő még kevésbé dolgozik a Ku Klux Klannak. Ebben az országban egy sor államban a középamerikaiak hallatlan száma miatt már többségi nyelvvé vált a spanyol, aztán a gazdaság kulcsszektoraiban meghatározó szerepet játszanak ázsiaiak. S ami az eredeti Ku Klux Klan ellenséget, a sötétbőrű, ahogy ők nevezik a "nigger" közösség alapvető szerepet játszik a hadseregben, s nagyon erős a rendőrök körében, nem is beszélve arról, hogy kormányzati pozíciókat is betöltenek. Ezek már nem visszafordítható folyamatok. A Ku Klux Klan létezéshez való jogát igazi amerikai demokrata nem kérdőjelezi meg, de abban hisz, hogy e szervezet ki fog halni - és lényegében hal ki.

USA térképe - Yahoo travel!

Vissza